title
Eesti tarbijate hoiakud õhukeste plastkandekottide tasuta jagamisse
Estonian consumers’ attitudes towards accessibility of free of charge single use plastic bags
author
Romulus, Mari–Liis
keywords
õhuke plastkandekott
tagurpidi tarbimine
supervisor
defence date
language