title
Noortevolikogude kaasamine kohalike omavalituste otsustusprotsessides Tartu Linnavalitsuse näitel
Involvement of youth councils in the decision-making process of local governments: case of Tartu City Government
author
Raudsik, Stina
keywords
noortevolikogud
kohalike omavalitsuste otsustusprotessid
kaasamisraamistik
kaasamise meetodid
youth councils
processes of local governments
involvement framework
involvment methods
supervisor
defence date
language