title
CFB ja DeSOx põlevkivituhkade sobilikkus stabiliseeritud aluste ehitamiseks
The suitability of CFB and DeSOx oil shale ashes for hydraulically bound mixtures
author
Vaidla, Rainer
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal