pealkiri
CFB ja DeSOx põlevkivituhkade sobilikkus stabiliseeritud aluste ehitamiseks
The suitability of CFB and DeSOx oil shale ashes for hydraulically bound mixtures
autor
Vaidla, Rainer
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal