title
Äriühingu areng ja strateegiline juhtimine Balti riiklike lennufirmade näitel
Company Life Cycle and Strategic Management of the Baltic Flag Carrier Example
author
Hollas, Erik
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network