title
Logide monitooring ja sündmuste korrelatsioon Microsoft® Windows™ platvormil SEC korrelatsioonimootori abil
Log Monitoring and Event Correlation on Microsoft® Windows™ Using Simple Event Correlator
author
Gerges, Mina
keywords
logide monitooring
logide juhtimine
log monitoring
log management
defence date
language