title
Tööstusliku rukkijuuretise mikroobikoosluse muutlikkus uue tehnoloogilise skeemi rakendamisel
Dynamic of microbial community of rye sourdough upon changes in technological parameters
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
lõputöö ei kuulu avalikustamisele