title
Antiviirusest möödapääsemine Locked Shields 2014 raames
Antivirus evasion in the context of Locked Shields 2014
author
Tetlov, Tanel
keywords
antiviirus
antivirus
defence date
language