title
Heade tavadega vastuolus olevad kaubamärgid ELi õiguses
Immoral Trade Marks in EU Law
author
Tikka, Eliise
keywords
hea tava
kaubamärgiõigus
ELi õigus
immoral trade marks
defence date
language