title
Measurement and Data Communication Technology for the Implementation in Estonian Transmission Network
Mõõte- ja andmesidetehnoloogia uurimine ja rakendamine Eesti kõrgepinge ülekandevõrgus
author
Mets, Igor
keywords
non-conventional instrument transformer
process bus
local area network in substation
mitte-konventsionaalne mõõtetrafo
protsessisiin
lokaalne andmesidevõrk alajaamas
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
identifier
ISBN 9789949235674 (publication)
ISBN 9789949235681 (pdf)
ISSN 1406-474X
language