title
Kaubamärgi mõiste muutus direktiivist 2008/95/EÜ tänapäevani
The Evolution of the Definition of Trademark from Directive 2008/95/EC to Current Day
author
Koskela, Anna Katariina
defence date
language