title
Business Models in Compliance with Sulphur Emissions Control Area Regulations in the Baltic Sea Region
Väävli emissiooni kontrolli ala nõuetele vastavad ärimudelid Läänemere piirkonnas
author
Olaniyi, Eunice Omolola
keywords
SECA regulation
emission reduction
Maritime Energy Contracting
clean shipping
SECA nõuded
emissioonide vähendamine
puhas merelaevandus
energialepingud
description
Doctoral thesis 46/2018
Doktoritöö 46/2018
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
defence date
27.08.2018
identifier
ISBN 9789949832910 (publication)
ISBN 9789949832927 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language