title
Riskide hindamine ja sisekontrollisüsteemi parendamise võimalused AS Stora Enso Eesti näitel
Risk Assessment and Options of Improving Internal Control System Based on the Example of AS Stora Enso Estonia
author
Lumiste, Külli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access