title
Kaltsiumioonide selektiivne ekstraheerimine koos CaCO3 sadestamisega prügipõletustuhkade näitel
Selective extraction of calcium ions and production of CaCO3 from municipal waste ash
author
Leet, Killu
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal