title
Inimgeenide patendeerimise õiguslikud aspektid
The legal aspects of the patentability of human genes
keywords
patenteerimine,
supervisor
defence date
language