title
Ettevõtlustoetuste mõju maapiirkonna ettevõtluse arendamisel Muhu valla näitel
The Impact of Enterprise Support on Development of Rural Enterprise in Muhu Municipality
author
Kaljuste, Anu
keywords
ettevõtluse tugisüsteemid
maaettevõtlus
Muhu vald
enterprise support
business support
enterprise policy
rural entrepreneurship
Muhu Parish
supervisor
defence date
language