title
Lepinguvabaduse õiguslik keskkond ja selle rakenduspraktika kohustusliku kogumispensioni juures
On the legal aspects of Freedom of Contract and its implementation on mandatory pension system
author
Paluvere, Ave-Pirjo
supervisor
defence date
language