title
GSH analüüsi meetodite võrdlus
Comparison of GSH determination methods
author
Oganesjan, Lusine
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Zub, Sergei
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit