title
Pehmes pakendis beebitoitude tehnoloogia uuring ja konkurentsianalüüs
Technology study of pouch packed baby food and competition analysis
author
Suviste, Inge
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit