title
Individuaalses töövaidluses kokkuleppe sõlmimine töövaidluskomisjoni menetluse raames
Settlement in individual labour dispute within frames of Labour Dispute Committee procedure
author
Tonkson-Koit, Helen
keywords
töövaidlus
töövaidluskomisjon
kompromiss
individual labour dispute
labour dispute committee
compromise
supervisor
defence date
language