title
Eetika juhtimise süsteemide analüüs Kaitseressursside Ametis ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes
Analysis of Ethics Management Systems in the Estonian Defence Resources Agency and the Estonian National Defence College
author
Alatalu, Kaidi
supervisor
defence date
language