title
Digilahenduste kasutuselevõtu mõjud avaliku sektori organisatsiooni dünaamilistele võimekustele
Impact of implemenetation of digital services on a public sector organisation`s dynamic capabilities
author
Kirves, Richard
supervisor
defence date
language