title
Organisatsioonilised muutused ja tööstress ühineva panga klienditeenindajate ja kliendihaldurite seas
Organizational changes and job stress among tellers and relationship managers in the merging bank
author
Saveljeva, Alisa
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 09.06.2020
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal