title
Soojuse kauglugemissüsteemi juurutamine AS-s VKG Soojus ja selle võrdlus traditsioonilise mõõtesüsteemiga
Implementation of Smart Heat Metering and its Comparison with Conventional Metering System in VKG Soojus AS
author
Veske, Andres
keywords
kauglugemissüsteem
kaugküttevõrk
investeeringud kaugküttevõrkudesse
taatlemine
soojusarvesti
smart heat metering
district heating network
investments into district heating network
re-verification of heat meters
heat meter
supervisor
defence date
language