title
Rahvusvahelise avaliku õiguse roll rahulikus dialoogis
The role of Public International Law in peace dialogue
keywords
ÜRO Julgeolekunõukogu
Rahvusvaheline Kohus
rahulik lahendamine
non-use of force
the Security Council of United Nations
U.N charter
peaceful settlement
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network