title
Sünnijärgsete ja naturaliseerunud kodanike õigus mitmikkodakondsusele
Right to multiple nationality for citizens by birth and by naturalisation
author
Rauk, Mary
keywords
mitmikkodakondsus
topeltkodakondsus
õigus kodakondsusele
dual nationality
multiple nationality
right to citizenship
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network