title
Registrite ja Infosüsteemide Keskuse IT arendusprotsessi optimeerimine
Registers and Information Systems IT Development Process Optimization
author
Ehastu, Tiiu
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2024
AvTS § 40 lg 1 järgi võib asutuse juht pikendada teabele antud juurdepääsupiirangu tähtaega kuni viie aasta võrra, kui juurdepääsupiirangu kehtestamise põhjus püsib. Seega lõputöös kasutatud juurdepääsupiiranguga teabe juurdepääsupiirangu muutmisest võib tekkida vajadus muuta ka lõputöö juurdepääsupiirangut.
department / college