pealkiri
Registrite ja Infosüsteemide Keskuse IT arendusprotsessi optimeerimine
Registers and Information Systems IT Development Process Optimization
autor
Ehastu, Tiiu
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2024
AvTS § 40 lg 1 järgi võib asutuse juht pikendada teabele antud juurdepääsupiirangu tähtaega kuni viie aasta võrra, kui juurdepääsupiirangu kehtestamise põhjus püsib. Seega lõputöös kasutatud juurdepääsupiiranguga teabe juurdepääsupiirangu muutmisest võib tekkida vajadus muuta ka lõputöö juurdepääsupiirangut.
instituut / kolledž