title
Akadeemiliste töötajate teadustöö motivatsioon ja rahulolu tulemustasustamisega
Academic staff research motivation and satisfaction with performance remuneration
author
Sell, Caisa
keywords
teadustöö motivatsioon
teadustöö produktiivsus
teadustöö tulemustasustamine
research motivation
research productivity
research performance remuneration
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language