title
Magnetväljaga tekitatud THz kiirguse suunadikroism multiferroidses Sr2CoSi2O7-s
Magnetic field induced directional dichroism of THz light in multiferroic Sr2CoSi2O7
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information