title
Tehnogeensete rajatiste mõju mullaelustikule
The impact of the technological installations on soil biota
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal