title
Ecotoxicological Evaluation of Shale Fuel Oils, Metal-Based Nanoparticles and Glyphosate Formulations
Põlevkivikütteõlide, metalliliste nanoosakeste ja glüfosaadipõhiste herbitsiidide ökotoksikoloogilised uuringud
author
Kanarbik, Liina
keywords
chemical hazard evaluation
shale fuel oils
glyphosate formulations
põlevkivikütteõlid
glüfosaadipõhised herbitsiidid
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
defence date
30.01.2017
identifier
ISBN 9789949830541 (publication)
ISBN 9789949830558 (pdf)
ISSN 14064774
language