title
Brändi muutuse mõju tarbijakäitumisele Eestis aastate 2010-2020 näitel
The impact of rebranding on consumer behaviour in Estonia during 2010-2020
author
Adra, Kadri-Ann
keywords
brändi muutus
Hawkins
Best ja Coney tarbijakäitumise mudel
Jean-Noel Kapfereri brändi identiteedi mudel
supervisor
defence date
language