title
Kontrollitud termiline järeltöötlus efektiivsete CdTe õhukesekilelistele päikesepatareidele
Controlled annealing process for efficient CdTe thin film solar cells
author
Baumane, Ilva
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.