title
Räästakarniiside ajalugu, tüpoloogia ja restaureerimine
The history, typology and restoration of cornices
author
Kaaret, Triinu
keywords
räästas
karniisid
orderid (arhit.)
tüpoloogia
eave
cornices
architectural orders
supervisor
defence date
language