title
Optimaalse navigatsioonilahenduse välja töötamine ja rakendamine isejuhtivale test autole
Development and implementation of an optimal navigation system for a self-driving test car
author
Tavassolian, Mohammad
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information