title
Estonian Nurses and Nurses’ Students Attitudes Toward the Electronic Medical Records
Eesti õdede ja õendusala üliõpilaste suhtumine patsiendi elektroonsesse haigusloosse
author
El Arab, Rabie Adel
keywords
patsiendi elektroone haiguslugu
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
ligipääs piiratud
limited access