title
Keskkonnamõjudega arvestamine veokipargi valikul Eesti maanteetranspordiettevõtetes
Environmental impacts conciderations while selecting truck fleets in Estonian road transport companies
author
Rimmeld, Rauno
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network