title
Inseneribüroole ärianalüüsi lahenduse loomine tööajaarvestuse andmete näitel
Creating a Business Analysis Solution for Civil Engineering Enterprise Based on Working Time Data
author
Umerov, Kaire
keywords
moodne andmearhitektuur
pilvepõhine andmeladu
worktime management
modern data architecture
cloud data warehouse
defence date
language