title
Quantification of Environmental and Economic Impacts in Building Sustainability Assessment
Keskkondlike ja majanduslike mõjude kvantifitseerimine hoonete jätkusuutlikkuse hindamisel
author
Seinre, Erkki
keywords
building sustainability
quantification of category impact
economic impact
hoone jätkusuutlikkus
jätkusuutikkuse hindamine
hindamiskategooria mõju kvantifitseerimine
keskkondlik mõju
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
defence date
06.03.2015
identifier
ISBN 9789949237135 (publication)
ISBN 9789949237142 (pdf)
ISSN 14064766
language