title
Erinevatest leiukohtadest põlevkivis süsinikdioksiidi määramine GOST 7752 standardil ning selle võrdlemine teiste meetoditega
Determination of carbon dioxide according to GOST 7752 standard in oil shale of different deposits compared to other methods
author
Vesper, Kai-Liis
keywords
süsinikdioksiidi määramine karbonaatides
determination of carbon dioxide in carbonates
supervisor
Suštšik, Dmitri
defence date
language