pealkiri
Erinevatest leiukohtadest põlevkivis süsinikdioksiidi määramine GOST 7752 standardil ning selle võrdlemine teiste meetoditega
Determination of carbon dioxide according to GOST 7752 standard in oil shale of different deposits compared to other methods
autor
Vesper, Kai-Liis
märksõnad
süsinikdioksiidi määramine karbonaatides
determination of carbon dioxide in carbonates
juhendaja
Suštšik, Dmitri
kaitsmiskuupäev
keel