title
Teadmusel põhinevate arendusnõuete väljatöötamine protsesside täiustamiseks tugiteenuskeskustes
Managing knowledge requirements for developing processes in shared service centre
author
Sihver, Maria
supervisor
Jaanus, Jörgen
defence date
language