title
Ressursside ja võimekuste arendusse tehtud investeeringute mõju ettevõtte tulemustele: Eesti turismiettevõtete näitel
The Influence of Resources and Capabilities Investment on Organisations Performance: based on Estonian Tourism Enterprises
author
Tipka, Djanne
supervisor
defence date
language