title
Kodualuse maa maamaksusoodustuse ja selle kompensatsioonimehhanismi analüüs
The Analysis of Homeowners’ Land Tax Exemption and Its Compensatory Mechanism
keywords
supervisor
defence date
language