title
Aktuaalsed probleemid kinnisasja kaasomanike ostueesõiguse teostamisel
Current problems existing in realization of the co-owners pre-emption right
author
Sorokina, Svetlana
supervisor
defence date
language