title
Seletades poliitikamuudatusi: Eesti alkoholipoliitika juhtum
Explaining policy change: a case study of Estonian alcohol policy
author
Miller, Karin
keywords
päevakorraseadmine
eestkostekoalitsioonide raamistik
poliitikamuudatus
poliitiline narratiiv
policy change
policy narrative
agenda setting
defence date
language