title
Tallinna Polütehnik Nr 2 1979
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
12.01.1979
language