title
Eesti e-riigi infrastruktuuri potentsiaal toetamaks riikliku hädaolukorra puhul ümberasustatud Eesti residente
The Potential of the Estonian e-Governance Infrastructure in Supporting Displaced Estonian Residents in National Emergencies
author
Thurnay, Lőrinc
keywords
ümberpaigutamine
e-riigi infrastruktuur
riiklik hädaolukord
poliitilised (strateegilised) soovitused
data embassy
e-Governance infrastructure
national emergency
policy recommendation
supervisor
Klasche, Benjamin
defence date
language