title
Riigireetmise ja salakuulamise erinevus actus reus ja mens rea põhimõttest lähtuvalt
Conceptual delimitation of actus reus and mens rea principles in penalizing treason and espionage
author
Lemps, Marleen
keywords
reetur
salakuulaja
objektiivne süüteokoosseis
subjektiivne süüteokoosseis
treason
espionage
traitor
spy
objective elements of the crime
subjective elements of the crime
defence date
language